فرم ورود اطلاعات شخصی

 راهنمای ثبت نام   را مطالعه, فیلدهای ستاره دار را تکمیل و وجه را پرداخت  نمایید.
مشخصات پایه
نام  
فامیل  
ش.شناسنامه    
کد ملی    
نام پدر  
سال تولد    
محل تولد  
استان  
کشور  
تابعیت  
تاهل  
خدمت  
اطلاعات تماس
موبایل    
تلفن منزل    
تلفن محل کار
ایمیل  
شبکه اجتماعی
وب سایت
آدرس مسکونی
کشور  
استان  
شهر  
منطقه یا بخش  
خیابان  
کوچه  
پلاک    
کد پستی    
مشخصات تحصیلی
مقطع تحصیلی  
رشته و گرایش*  
محل تحصیل*  
نوع تحصیل*  
شهر تحصیل*  
فارغ التحصیل*  
معدل*    
عنوان تز
سال ورود
سال اتمام
وضعیت اشتغال
وضعیت *  
شغل *  
شهر کار  
نام ارگان*  
سابقه کار
رسته*  
شغل پدر
شغل مادر
علایق فردی
اولویت اول*  
اولویت دوم*  
سایر
افتخارات
مهارت ها
علایق
علاقمند به امور مدنی*  
خواهان پست*  
موارد خاص
وضعیت جسمانی
نوع مشکل
نیازمند یاری
نوع یاری
گرفتاری اجتماعی
نوع گرفتاری
سابقه کیفری*  
نوع سابقه
کارت عضویت*
مسئولیت اجتماعی  
نوع عضویت  
مدارک تایید مسئولیت  
تصویر و اسناد واریز
تصویر پرسنلی*

 
نوع واریز *  
تصویر فیش
شماره فیش  
توضیحات
سایر تو ضیحات
امضای تعهدنامه
متعهد*  
فرآیند ارسال اطلاعات
بازگشت به خانه
پیگیری صدور پس از گذشت دو ماه از تاریخ ثبت نام
پیگیری صدور کارت